Demokratiets Fald

Mange steder i hele Europa bliver der hele tide arbejdet på at undergrave demokratiet ad bagdøren at oprette områder hvor Shariah håndhævdes. 

Med demokratiets fald så forsvinder også de rettigheder vi i dag har til at bestemme over vores eget liv..

For os der har en noget liberal tilgang livet og sex er nu dømt til stening eller det der er værre.